live_stream

XVI Međunarodni kongres slavista 2018.

20.08.2018. u 10h
23
pregleda

XVI Međunarodni kongres slavista održava se od 20 – 27.08.2018. godine u prostorijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

medj. konf - Filozofski fak - II dan I sesija

XXIV naučni skup “Empirijska istraživanja u psihologiji“

23 - 25.03.2018.
343
pregleda

XXIV naučni skup “Empirijska istraživanja u psihologiji“ održan je od 23 – 25.03.2018. god, u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Instituta za psihologiju i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.