XVI Međunarodni kongres slavista 2018.

Svečano otvaranje XVI Međunarodnog kongresa slavista održano je 20.08.2018. godine u prostorijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.