Odbrana disertacije Ivana Milića (Astronomska opservatorija Beograd)

Lokacija:
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (učionica 706)
Datum i vreme:
24.10.2014. u 16:00h
Opis:

U petak, 24. oktobra 2014. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je javna odbrana doktorske disertacije Ivana Milića.

Naslov teze je: „Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenja u više dimenzija i njihova primena“

Članovi komisije bili su:

Prof. Olga Atanacković (Matematicki Fakultet Univerziteta u Beogradu)

Prof. Marianne Faurobert (Univerzitet u Nici)

Dr Jiri Stepan (Astronomski Institut Češke akademije nauka)

9.360
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed