Slavisti2020

50. Naučni sastanak slavista u Vukove dane

16.09.2020. u 10h
85
pregleda

Svečano otvaranje 50. jubilarnog Naučnog sastanka slavista u Vukove dane u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu.

IX Moodle Moot

9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019

7.12.2019, od 10-18h
787
pregleda

Deveti regionalni (zapadnobalkanski) i istovremeno deveti srpski Moodle Moot održan je 7. decembra 2019. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.