2nd Belgrade Graduate Conference in Philosophy and Logic – Day 2

Lokacija:
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Datum i vreme:
25. april 2015. u 15:30h
Opis:

Odeljenje za filozofiju i Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta organizovali su Second Belgrade Graduate Conference in Philosophy and Logic 

Konferencija je održana od 24 – 26. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Čika Ljubina 18 – 20) pod pokroviteljstvom Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i Društva za čistu i primenjenu logiku.

U okviru konferencije organizovani su i simpozijum iz teorije dokaza (25 – 26. aprila) i panel iz filozofije nauke (25. aprila). Više informacija o događaju možete pronaći ovde.