Sastanak korisnika repozitorijuma NARDUS

Lokacija:
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd
Datum i vreme:
22. decembar 2015. godine (11-13h)
Opis:

U utorak 12. decembra od 11-13h u prostorijama Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu (Njegoševa 12) održan je sastanak korisnika repozitorijuma NARDUS (baze doktorskih disertacija koju projektuje RCUB za Ministarstvo nauke).

2.988
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed