Uputstvo za citiranje

Uputstvo za citiranje

 

Kako da citirate izlaganje objavljeno na našem Media portalu? Osnovna verzija podrazumeva ime predavača, naziv predavanja ili prezentacije, naziv događaja u okviru kojeg je predavanje ili prezentacija realizovano (konferencija, seminar, naučni skup i sl.), mesto održavanja, grad, datum i vrstu izlaganja.

Na primer:

Ivanovič, Žolt, „Novosti u ArhiCAD 17“. Open BIM – Nove tehnologije za podršku projektovanju. Arhitektonski fakultet, Beograd. 20. septembar 2013. Predavanje.

Comments are closed