46. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“– I Dan

Lokacija:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Dekanat, svečana sala
Datum i vreme:
11. decembar 2017.
Opis:

46. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“ održan je na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu 11 – 15. decembra 2017. godine.

Detaljne informacije o skupu, uključujući i agendu i spisak učesnika, možete naći ovde.

 

659
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed