41. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“ – II dan

Lokacija:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta
Datum i vreme:
4.12.2012. 09:00h
Opis:

Od 3 – 7. decembra 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je 41. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“.
U okviru simpozijuma organizovani su tematski skupovi i okrugli stolovi. Tematski skupovi bili su posvećeni određenoj naučno-istraživačkoj oblasti ili stručnoj temi od posebnog medicinskog značaja, odnosno obeležavanju značajnih datuma u istoriji katedri ili institucija čiji su članovi nastavnici ili saradnici Medicinskog fakulteta.

3.481
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed