40. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“ – I dan

Lokacija:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta
Datum i vreme:
5.12.2011. 11:00h
Opis:

U periodu od 05. do 09. decembra 2011. godine u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je 40. simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“.

U okviru ovog događaja organizovani su mini simpozijumi i okrugli stolovi. Tematski simpozijumi su posvećeni određenoj naučno-istraživačkoj oblasti ili stručnoj temi od posebnog medicinskog značaja, kao i obeležavanju značajnih datuma i drugih značajnih događaja katedri ili institucija čiji su članovi nastavnici ili saradnici Medicinskog fakulteta.

2.990
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed