Predavanje „Embedded Computer Systems: Debuggability and Energy Efficiency“

Lokacija:
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73
Datum i vreme:
29.6.2012. u 19h
Opis:

U petak, 29. juna 2012. godine u sali 61 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu održano je predavanje „Embedded Computer Systems: Debuggability and Energy Efficiency“. Govorio je Aleksandar Milenković, profesor Univerziteta Alabama.
Cilj ovog predavanja bio je da istraži tradicionalne pristupe, nove trendove i izazove u programskom debagovanju primenjenih sistema.

2.935
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed