PREDAVANjA: More i „utroba Napulja“ i Slika Mediterana između Kaprija i „Odiseje“

Lokacija:
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Bulevar Kralja Aleksandra 71
Datum i vreme:
13.9.2013. u 12h
Opis:

U petak, 13. septembra 2013. u organizaciji Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Instituta za književnost i umetnost održana su predavanja More i „utroba Napulja“: Antonio Ranjeri i Ana Marija Orteze dr Nuncije D’Antuono i Slika Mediterana između Kaprija i „Odiseje“ u „Preziru“ Alberta Moravije prof. dr Nikola D’Antuona.

Nuncija D’Antuono – Istraživač za oblast italijanske i komparativne književnosti na Odseku humanističkih studija, Univerzitet u Salernu.Objavila je brojne studije od kojih su najznačajnije: Saggi e ricerche su Luigi Settembrini (2012) e Il romanzo a Napoli (1833-1854): forme e tipologie (2012).
Nikola D’Antuono – Redovni profesor moderne italijanske i komparativne književnosti na Univerzitetu „G. d’Anuncio“, Kjeti-Peskara (Italija) i direktor Odseka za moderne jezike, književnosti i kulture na istom univerzitetu. Bio je koordinator doktorskih studija „Kulture jadranskog regiona i istočnog Mediterana u modernom i savremenom dobu“ i rukovodilac master programa „Književnost, istorija i kultura jadranskog regiona“. Autor je brojnih naučnih studija od kojih su najznačajnije: Amore e morte in “Senilità” e altro su Svevo (1986); Forme e significati in Alberto Arbasino(2007); Forme, figure e vicende della cultura a Napoli (2008).

1.414
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed