Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama

Lokacija:
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73
Datum i vreme:
12.6.2014. u 9:00h
Opis:

Stručni skup pod nazivom “Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama” održan je od 12. do 15. juna 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Osnovni ciljevi skupa bili su edukacija i otvaranje multidisciplinarnog teorijskog diskursa kao polazišta za razvijanje metodologije u procesu obnove ugroženih područja.

2.471
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed