Međunarodna konferencija „Isprepletane istorije, višestruke geografije“

Lokacija:
Građevinski fakultet i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu (Bul. Kralja Aleksandra 73)
Datum i vreme:
14-16. oktobar 2015.
Opis:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Evropska mreža za arhitektonsku istoriju – European Architectural History Network (EAHN) – organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju sa temom „Isprepletane istorije – višestruke geografije/Entangled Histories, Multiple Geographies“. Tokom konferencije razmatrana su pitanja istorije, teorije i kritike arhitekture u odnosu na složenost, konkurentnost i komplementarnost posmatranja i tumačenja istorije, geografije i kulture. Cilj konferencije bio je da okupi autore koji na različite načine u disciplinama istorije, teorije i kritike arhitekture tumače različite kulturne modele kroz koje mogu da se čitaju višestruke veze istorije, mesta i identiteta.

Detaljnije informacije o konferenciji možete naći ovde.

1.407
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed