Odbrana doktorske disertacije na Hemijskom fakultetu – Kandidat mr Milka Jadranin – „Izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost jatrofanskih diterpena iz Euphorbia dendroides L.“

Lokacija:
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12 – 16
Datum i vreme:
13.12.2013. u 12:00h
Opis:

Kandidat mr Milka Jadranin odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost jatrofanskih diterpena iz Euphorbia dendroides L.“

Javna odbrana je održana 13. 12. 2013. sa početkom u 12h na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Mali hemijski amfiteatar).

2.143
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed