“Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene” – dr Nathalie Blanc

Lokacija:
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu (Bul. Kralja Aleksandra 73/II, amfiteatar)
Datum i vreme:
09. april 2015. (18h)
Opis:

U amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu gostujuce predavanje održala je dr Nathalie Blanc, direktor istraživanja Nacionalnog centra za naucna istraživanja (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) u Parizu (Université Paris 7). Predavanje “Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene” pripada tematskom ciklusu Istorija i teorija.

1.921
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed