„Vulnerability/Resistance“, Judith Butler, Berkeley

Lokacija:
Dvorana Kulturnog Centra, Kolarčeva 6, Beograd
Datum i vreme:
20. novembar 2015, 19h
Opis:

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u periodu od 19-21. novembra ogranizovao je međunarodnu konferenciju „How to act together: From collective engagement to protest„. Detaljnije informacije o konferenciji možete pronaći ovde.

U sklopu ove konferencije u petak, 20. novembra 2015. u DKC predavanje pod nazivom „Vulnerability/Resistance“ održala je Judith Butler (University of California, Berkeley).

9.305
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed