45. Simpozijum „Stremljenja i novine u medicini“ – Dan IV

Lokacija:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Datum i vreme:
08. decembar 2016.
Opis:

45. Simpozijum “Stremljenja i novine u medicini“ održan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u periodu od 05 – 09. decembra 2016. godine.

1.352
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed