Konferencija „Informaciono komunikacione tehnologije za sve (IKT za sve)“

Lokacija:
ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
Datum i vreme:
12. maj 2017.
Opis:

Konferencija „Informaciono komunikacione tehnologije za sve (IKT za sve)“ održana je u Novom Sadu, 12. maja 2017. u ŠOSO „Milan Petrović“.

Cilj konferencije bio je podizanje nivoa znanja o IKT kao asistivnim  tehnologijama i uspostavljanje  trajne povezanosti između institucija i organizacija koje rade sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, kao i da se učesnicima iz različitih sektora i gradova u Srbiji  i regionu pruži prilika da svoja znanja i praktična iskustva prikažu javnosti.

Teme konferencije bile su:

1.Informaciono-komunikacione tehnologije kao asistivne tehnologije

2.Asistivna tehnologija u školi

3.Asistivna tehnologija za pristup računaru za osobe sa invaliditetom – iskustva i izazovi

4.Operativni sistemi i softverske aplikacije za osobe sa invaliditetom

5.Primeri dobre prakse u korišćenju asistivne tehnologije

3.321
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed