eNauka portal – naučni deo

Lokacija:
Pored svog računara
Datum i vreme:
Sve obuke za portal eNauku portal - naučni deo
Opis:

eNauka je javno dostupan portal za praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti istraživanja i postignuća naučnoistraživačkih organizacija i njihovih istraživača.

Obuke za učesnike u održavanju podataka (NIO urednike  i NIO referente) obavljaju se od decembra 2022. Ispod su snimljene obuke.

Link do portala eNauka: https://eNauka.gov.rs

Više o eNauci na veb stranicama NITRA: https://nitra.gov.rs/tekst/100/enauka.php

Obavezno uključite ton.

536
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed