eNauka portal – naučni deo – obuke

Lokacija:
Pored svog računara
Datum i vreme:
Sve obuke za portal eNauku portal - naučni deo
Opis:

eNauka je javno dostupan portal za praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti istraživanja i postignuća naučnoistraživačkih organizacija i njihovih istraživača.

Obuke za učesnike u održavanju podataka (NIO urednike  i NIO referente) obavljaju se od decembra 2022. Ispod su snimljene obuke.

Kratka video uputstva dostupna na: http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=8020

Link do portala eNauka: https://eNauka.gov.rs

Više o eNauci na veb stranicama NITRA: https://nitra.gov.rs/tekst/100/enauka.php

Obavezno uključite ton.

Održana obuka, 06.02.2023.
Prezentacija prikazana na vebinaru
Održana obuka, 10.03.2023.
Prezentacija prikazana na vebinaru