Skup „Gde se sreću očekivanja mladih talenata i kompanija“

Lokacija:
Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1
Datum i vreme:
23.12.2022.
Opis:

Predstavljanje rezultata komparativnog istraživanja „Gde se sreću očekivanja mladih talenata i kompanija“

Na Univerzitetu u Beogradu, povodom 16 godina rada Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata održan je skup pod nazivom „Gde se sreću očekivanja mladih talenata i kompanija?“, u petak, 23. 12. 2022. godine.
Skup je otvorio prof.dr Dejan Filipović, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu. U svom obraćanju prorektor je istakao značaj ovog istraživanja za akademsku i poslovnu zajednicu, osvrnuo se na značaj studentske prakse  i pomenuo uspešne programe  stručne prakse koje je realizovao Centar tokom 2022. godine  u saradnji sa kompanijama.
Događaj je okupio brojne  predstavnike poslovne i akademske zajednice i studenata zainteresovanih za rezultate istraživanja u domenu mapiranja očekivanja studentske populacije u pogledu uslova rada (u okviru prakse ili posla) sa jedne strane, kao i pregled i analizu benefita i prilika koje poslovna zajednica trenutno pruža sa druge strane. Cilj ovog istraživanja – koje je realizovao Univerzitetski centar za razvoj karijere u saradnji sa kompanijom „loop“ – jeste da se pravovremeno pruže studentima informacije neophodne za dalje planiranje i razvoj njihove karijere, i da se sa druge strane, pruže poslovnoj zajednici povratne informacije o očekivanjima mladih
914
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed