„Horizont 2020“ – Info dan 1

Lokacija:
Rektoratu Univerziteta u Beogradu (Kapetan-Mišino zdanje) Studentski trg 1, Svečana sala (2. sprat)
Datum i vreme:
22.01.2014. 09:00h
Opis:

Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovao je prvi info dan u okviru EU programa za podršku istraživanjima i inovacijama „Horizont 2020“. Tom prilikom nastavnici, saradnici i istraživači sa UB mogli su da se informišu o uslovima prijavljivanja i načinima za dobijanje podrške.

3.882
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed