horizon-rektor

„Horizont 2020“ – Info dan 1

22.01.2014. 09:00h
3.551
pregleda

Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovao je prvi info dan u okviru EU programa za podršku istraživanjima i inovacijama „Horizont 2020“.