Regional Rainfall 2010 – Design of storm drainage systems. Standards and legal issues

Lokacija:
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73
Datum i vreme:
4.11.2010. u 14:10h
Opis:

Media Portal je u četvrtak, 04. novembra 2010. godine putem live stream-a prenosio sesiju „Design of storm drainage systems. Standards and legal issues“ koja je bila održana u okviru konferencije „Regional Rainfall 2010“ na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovna tema konferencije bila je učestala pojava velikih i iznenadnih kiša i poplava u mnogim gradovima u regionu. Izneta iskustva na konferenciji će omogućiti nova istraživanja u oblasti merodavnih padavina koje predstavljaju podlogame za analizu kišnih poplava i za projektovanje i izgradnju objekata za efikasno odvođenje kišnih voda. Pred toga doprinos se vidi u razvoju preporuka i mera za smanjenje nepovoljnih uticaja jakih kiša i oticaja u visoko urbanizovanim sredinama.

1.346
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed