TEMPUS ViCES Dissemination Event

Lokacija:
Rektorat Univerziteta u Beogradu (Kapetan-Mišino zdanje) Studentski trg 1
Datum i vreme:
16.12.2011. u 13:30h
Opis:

U petak, 16. decembra 2011. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je deseminaciona radionica u okviru projekta „ViCES – TEMPUS JEP Video Conferencing Educational Services“.

Radionica je obuhvatila sledeće teme: „ViCES Spin off Projects – Serbian Experience“, „ViCES Albanian Experience“, „ViCES Experiences and Results“ i „VICES Sustainability strategy“.

Osnovni cilj TEMPUS projekta „ViCES – Video Conferencing Educational Services“ je uspostavljanje video-konferencijskog servisa i organizovanje tehničke podrške sistema učenja na daljinu (distance learning). Projekat treba da utvrdi obrazovne i organizacione metodologije adaptirane za korišćenje video-konferencijskog podsistema u obrazovne svrhe u multi-jezičkom okruženju učenja na daljinu. Ovim se unapređuje komunikacija između naroda i kultura, a samim tim se olakšava agilnost univerzitetskog osoblja i studenata.

2.145
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed