ViCES Dissemination Event – II dan

Lokacija:
Paviljon I Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73
Datum i vreme:
12.11.2010. u 10:00h
Opis:

U organizaciji Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB) i Akademske mreže Srbije (AMRES) u Beogradu je 11. i 12. novembra 2010. godine održana radionica „ViCES Dissemination Event“.
Radionica je organizovana u saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skoplja i Univerzitetom iz Firence, a u okviru TEMPUS projekta „ViCES – Video Conferencing Educational Services“.
Prvi dan radionice, četvrtak 11. novembra, bio je posvećen organizacionim elementima primene video-konferencijskog servisa u nastavi i naučno-istraživačkom radu (preduslovi za uspostavljanje servisa, mogućnosti primene, learning metodologija, održivosti, dobra praksa itd.).
Drugog dana radionice (petak 12. novembra) sprovedena je detaljna tehnička obuka za korišćenje i administraciju video-konferencijske opreme, i to na primeru Polycom HDX 8000 sistema. Osim korišćenja osnovnih operacija obuka je podrazumevala i mogućnost prenošenja podataka (slajdova), korišćenje veb interfejsa, MCU uređaja itd.

1.389
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed