Seminar „Rangiranja univerziteta u svetu i njihov uticaj“

Lokacija:
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1
Datum i vreme:
07.11.2017.
Opis:

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) organizovao je seminar „Rangiranja univerziteta u svetu i njihov uticaj“ 7. novembra 2017. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Cilj seminara bio je bolje razumevanje rangiranja univerziteta i uticaja koje ono može da ima na kvalitet studijskih programa.

Na seminaru je govorila prof. Elen Hazelkorn, savetnik Uprave za visoko obrazovanje Republike Irske (Higher Education Authority, Ireland), profesor emeritus i direktor Istraživačkog centra za politike u visokom obrazovanju Dablinskog instituta za tehnologiju (Higher Education Policy Research Unit (HEPRU), Dublin Institute of Technology). Ona je predstavila različite primere prakse primene rangiranja u procesu donošenja odluka.

Link prema sajtu UB-a

1.475
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed