Feminizam i levica – nekad i sad

Lokacija:
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Svečana sala (108)
Datum i vreme:
15.11.2019. u 9:45h
Opis:

Konferencija Feminizam i levica – nekad i sad predstavlja platformu na kojoj su autorke i autori, aktivistkinje i aktivisti iz različitih perspektiva predstavili svoje viđenje ovih pitanja, kao i načelno problem privatnog i javnog kapitalističkog patrijarhata danas, kroz njegove specifične manifestacije u sferi produktivnog i reproduktivnog rada, shvatanju ženske seksualnosti i reproduktivnih prava žena, u različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja te oblicima komodifikacije ženskog tela i samog feminizma.

Detaljnije informacije nalaze se na sledećem linku: https://feminizamilevicakonferencija.wordpress.com

2.071
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed