“Serbian 7 in the Apollo 11 Mission“ – predavanje Davida Vujića

Lokacija:
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Svečana sala (211/II)
Datum i vreme:
19.07.2019. u 12h
Opis:

Inženjer David Vujić, koji je bio odgovoran za povezivanje programa u okviru Rokvel, NASA i ostalih kompanija u izradi objekata u okviru misije Apolo bio je gost Mašinskog fakulteta u Beogradu, gde je održao predavanje „Serbian 7 in the Apollo 11 Mission“ i govorio o iskustvima kada je, kao jedan od sedmorice glavnih inženjera srpskog porekla, učestvovao u američkim misijama na Mesecu.

Pored Davida Vujića u Apolo programu učestvovali su i Slavoljub Vujić, Milojko Vučelić, Danilo Bojić, Pavle Dujić, Petar Galović i Milisav Šurbatović.

Gospodin Vujić u Beograd je došao sa svojom suprugom, gospođom Džindžer Vujić, koja je više od 35 godina obavljala visoke funkcije u različitim odborima američkog Кongresa.

Gostovanje gospodina Vujića i njegove supruge organizovao je van.prof. dr Đorđe Čantrak, sa Mašinskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, uz podršku  U.S. Speaker programa u Srbiji.

1.897
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed