Dani otvorene nauke III

Lokacija:
Računarski centar Univerziteta u Beogradu, Rektorat Univerziteta u Beogradu (web konferencija)
Datum i vreme:
05-06.11.2020
Opis:

Univerzitet u Beogradu, a uz podršku Horizonti 2020 projekta OpenAIRE, je organizovao Dane otvorene nauke (III). Cilj konferencije je upoznavanje istraživača iz Srbije sa principima otvorene nauke i aktuelnim inicijativama i zahtevima u ovoj oblasti, posebno u kontekstu projekata finansiranih od strane Fonda za nauku Republike Srbije i Evropske komisije. Kroz 4 dvosatne sesije učesnicima je prikazano sve što već radi (i može da se koristi) u Srbiji.

1.267
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed