„Otvorena nauka u H2020“

Lokacija:
Filološki fakultet u Beogradu (Sala Heroja)
Datum i vreme:
08. novembar 2016.
Opis:

RCUB je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizovao skup „Otvorena nauka u H2020“ koji je održan 08. novembra 2016. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Cilj skupa bio je da se istraživači detaljnije informišu o obavezama koje podrazumeva projektna linija H2020, kao i načinima njihovog ispunjavanja. Učesnici iz inostranstva ukazali su na mogućnosti učešća naših institucija u programima otvorene nauke koje finansira Evropska komisija.

3.579
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed