50. Naučni sastanak slavista u Vukove dane

Lokacija:
Rektorat Univerziteta u Beogradu
Datum i vreme:
16.09.2020. u 10h
Opis:

Svečano otvaranje 50. jubilarnog Naučnog sastanka slavista u Vukove dane u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu.

Zajednička tema skupa je  SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST  DANAS – TEORIJSKO -METODOLOŠKI ASPEKTI PROUČAVANjA, REPEPCIJE I PREVOĐENjA.

739
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed