Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu – III dan

Lokacija:
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 3
Datum i vreme:
1.10.2011. u 11:30h
Opis:

11. međunarodna naučna konferencija „Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu“ održana je od 29. septembra do 2. oktobra 2011. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa akcentom na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine a u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja; osnovna ideja jeste doprinos razvoju demokratičnosti znanja na „otvorenom putu“ oblikovanja memorije sveta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.

Konferenciji je prisustvovalo preko 200 učesnika iz celog sveta.

3.307
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter