GIS dan Srbija 2013

Lokacija:
Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Đušina 7
Datum i vreme:
20.11.2013. u 10:00h
Opis:

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu organizovao je edukativni GIS događaj za studente i zainteresovane profesionalce.

GIS dan je međunarodni skup koji je organizovan za sve koji se bave geoinformacionim sistemima (GIS), na kojem se demonstriraju primene GIS tehnologija u realnom svetu i način na koji one menjaju naše društvo. Program skupa je koncipiran tako da upozna učesnike sa GIS tehnologijama i kako se one primenjuju u rudarstvu i geologiji, dok će izlagači pokazati i kako se GIS koristi u Srbiji.

Neke od tema pokrile su načine podučavanja studenata GIS tehnologijama na fakultetima Univerziteta u Beogradu, dok su druge bile vezane za već realizovane projekte, i to: prezentacija GeolISS (Geološki Informacioni Sistem Srbije) projekta, Beoslajd (GIS klizišta na teritoriji Beograda), ONEGeology (implementacija u Srbiji), GIS za administrativna prava za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, i druge.

1.662
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed