6. srpski Moodle Moot

Lokacija:
ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
Datum i vreme:
15. oktobar 2016. (09-18h)
Opis:

U školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu u subotu, 15.10.2016. održan je 6. Srpski Moodle Moot.

Skup je okupio eminentne stručnjake iz Srbije i regiona koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva u korišćenju i nadogradnji ove popularne platforme za elektronsko učenje, kao i njenoj integraciji sa drugim obrazovnim rešenjima. Osim predavanja po pozivu realizovan je niz izlaganja u sekciji „Primer dobre prakse“ u kojoj su razmenjena iskustva u radu sa različitim verzijama sistema, interesantnim dodacima i dr. Cilj skupa bila je razmena iskustava u korišćenju sistema Moodle, kao i druženje i povezivanje korisnika u regionalnu Moodle mrežu. Detaljnije informacije o skupu možete videti ovde.

4.854
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed