8. Srpski Moodle Moot

Lokacija:
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Datum i vreme:
17.11.2018. u 10:00h
Opis:

8. Srpski Moodle Moot održava se  17. novembra 2018. na Fakultetu tehnički nauka u Novom Sadu.

Skup okuplja eminentne stručnjake iz Srbije i regiona koji će sa učesnicima podeliti svoja iskustva u korišćenju i nadogradnji ove popularne platforme za elektronsko učenje, kao i njenoj integraciji sa drugim obrazovnim rešenjima.

Osim predavanja po pozivu planiran je i niz izlaganja, koja će predložiti domaći i ostali zainteresovani učesnici, u sekciji „Primer dobre prakse“ u kojoj će se dalje razmenjivati iskustva u radu sa različitim verzijama sistema, interesantnim dodacima i dr.

Cilj skupa je razmena iskustava u korišćenju sistema Moodle, kao i druženje i povezivanje korisnika u regionalnu Moodle mrežu.

 

1.916
pregleda
Bookmark the permalink.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Comments are closed