IV dan - 01 - Pasquier Noterdaeme-slika

The current and future observing facilities: a guided tour – Day IV

06.09.2018. u 08:30h
823
pregleda

A prestigious international conference on the usage of modern and future telescopes „The current and future observing facilities: a guided tour“, was held in Belgrade from 2nd to 7th September 2018.

Prestižna međunarodna konferencija o korišćenju modernih i budućih teleskopa „The current and future observing facilities: a guided tour“ održana je u Beogradu od 2. do 7. septembra 2018. godine.

III - 01 - Fréderic Thévenin-slika

The current and future observing facilities: a guided tour – Day III

05.09.2018. u 08:30h
790
pregleda

A prestigious international conference on the usage of modern and future telescopes „The current and future observing facilities: a guided tour“, was held in Belgrade from 2nd to 7th September 2018.

Prestižna međunarodna konferencija o korišćenju modernih i budućih teleskopa „The current and future observing facilities: a guided tour“ održana je u Beogradu od 2. do 7. septembra 2018. godine.

II dan - 01 - M. Urbaneja-slika

The current and future observing facilities: a guided tour – Day II

04.09.2018. u 08:30h
652
pregleda

A prestigious international conference on the usage of modern and future telescopes „The current and future observing facilities: a guided tour“, was held in Belgrade from 2nd to 7th September 2018.

Prestižna međunarodna konferencija o korišćenju modernih i budućih teleskopa „The current and future observing facilities: a guided tour“ održana je u Beogradu od 2. do 7. septembra 2018. godine.

I dan - 01 Michele Cirasuolo-slika

The current and future observing facilities: a guided tour – Day I

03.09.2018. u 08:30h
755
pregleda

A prestigious international conference on the usage of modern and future telescopes „The current and future observing facilities: a guided tour“, was held in Belgrade from 2nd to 7th September 2018.

Prestižna međunarodna konferencija o korišćenju modernih i budućih teleskopa „The current and future observing facilities: a guided tour“ održana je u Beogradu od 2. do 7. septembra 2018. godine.

XVI Medjunarodni kongres slavista 2018

XVI Međunarodni kongres slavista 2018.

20.08.2018. u 10h
813
pregleda

Svečano otvaranje XVI Međunarodnog kongresa slavista održano je 20.08.2018. godine u prostorijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.