Pavle Vuletic

AMRES – sastanak administratora 2013

12.12.2013. 10:00-16:00h
2.383
pregleda

Na sastanku administratora institucija u sistemu AMRES prezentovane su novine u uslugama iz oblasti infrastrukture, sigurnosti i korisničkih servisa.