medj. konf - Filozofski fak - II dan I sesija

XXIV naučni skup “Empirijska istraživanja u psihologiji“

23 - 25.03.2018.
1.007
pregleda

XXIV naučni skup “Empirijska istraživanja u psihologiji“ održan je od 23 – 25.03.2018. god, u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Instituta za psihologiju i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.