IX Moodle Moot

9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019

7.12.2019, od 10-18h
1.960
pregleda

Deveti regionalni (zapadnobalkanski) i istovremeno deveti srpski Moodle Moot održan je 7. decembra 2019. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.